MUAY THAI WIFI บล็อก

Apr
24

【MUAY THAI WiFi】 เช่าได้แล้ววันนี้ เพียง 150 บาท (ประมาณ 530 เยน)

สวัสดีครับผู้ที่รักการท่องเที่ยวในเมืองไทยทุกท่าน พบกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมครับ ทุกท่านครับ ตั้งแต่วันนี้ MUAY THAI WiFi สามารถใช้งานได้แล้ว ด้วยราค...
read more
Mar
26

【Muay Thai WiFi】ใช้งานได้หลายสถานการณ์ เกินคาด! (ตอน เข้าโรงพยาบาล)

  ก่อนหน้านี้ได้มีการเล่าถึงการใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์เกินคาดของ Muay Thai WiFi ครั้งนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับกรณีที่ได้เข้าโรงพยาบาลอย่างจริงจัง...
read more
Mar
12

【Muay Thai WiFi】ใช้งานได้หลายสถานการณ์ เกินคาด! (ตอน ย้ายบ้าน)

จากก่อนหน้านี้ได้มีการเล่าถึงการใช้งานได้ในหลากหลายสถานการณ์เกินคาดของ Muay Thai WiFi ในบางครั้งลูกค้าจะแจ้งถึงเหตุผลในการใช้บริการให้ทราบครับ ซึ่งเรื...
read more
Mar
11

【MuayThaiWiFi】ใช้งานได้หลายสถานการณ์ เกินคาด! (ตอนประชุม・สัมมนา)

MuayThai WiFi สำหรับใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะ จริงๆแล้วสามารถใช้งานได้หลายสถานการณ์มากทีเดียว ไม่ว่าจะประชุม หรือสัมมนาสั้นๆ ลูกค้าหลายคนลองใช้แล้ว กลับม...
read more
Mar
10

【MuayThaiWiFi】แม้ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม ก็สามารถใช้บริการPocket WiFiได้

Muay Thai WiFi Pocket WiFi สำหรับใช้งานในประเทศไทย ตอนนี้ ทุกท่านสามารถรับและคืนสินค้า ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมได้แล้วนะครับ หากต้องการเช่า Pocket...
read more